професионален-ключар-софияСпоред сегашния стандарт бравите, принадлежащи не към първи клас, се характеризират с високи свойства на сигурност. И така наречените „първокласни“ брави са подходящи само за заключване на вратите на помощните помещения и вътрешните врати в апартаменти и офиси.

Общо има четири класа за брави, според които продуктите за заключване се разделят според показателите за здравина, надеждност (тоест дълго време на работа), секретност и устойчивост на различни методи за отваряне.

За да се присвои един или друг клас на замъка, се извършват тестове, според резултатите от които се издава сертификат, издаден от държавата. Тестовете показват какъв е броят на тайните на замъка, колко цикъла на отваряне и затваряне може да издържи, с използването на каква сила замъкът трябва да остане в действие. И най-важното е да се проверяват индикаторите за устойчивост на заключване срещу отваряне.

Тук трябва да се направи резерва, че държавният стандарт на първо място описва стандартите за неразрушителни, така наречените манипулативни методи за хакване. Всъщност, няма напълно защитени брави – може да се отвори врата с каквато и да е брава, например с шлайф или взривни вещества. Важно е нападателят да отвори ключалката възможно най-тихо и бързо. Колкото по-дълго замъкът се съпротивлява на манипулацията на крадеца, толкова по-голяма е вероятността той да спре да се занимава с него. Тъй като с всяка допълнителна минута, прекарана от крадеца на чужда врата, рискът му да бъде забелязан се увеличава.

Времето, през което бравата не може да се отвори, е в основата на определянето на индекса на съпротивлението. Така че за брави от първи клас тази цифра е само 2 минути, малко повече за брави от втори клас – 5 минути. Бравите от третия клас се считат за най-устойчивите срещу нерегламентирано счупване – те не могат да бъдат отворени поне 15 минути, а четвъртият, по-висок клас с марж на безопасност от 30 минути.

Интересното е, че при комбинирано заключване се добавя общото време на отваряне. Тоест, ако в комбинирана брава и двата механизма принадлежат, да речем, към третия клас, тогава общото време на отваряне на такава брава ще бъде 30 минути.

Такава голяма устойчивост на счупване на брави от трети и четвърти клас е възможна поради факта, че те имат допълнителна защита срещу пробиване, отваряне с главни ключове и трион. В допълнение, дебелината на стената на такива брави трябва да бъде най-малко 1,5 мм.

Така се оказва, че бравите от първия клас имат ниски свойства на сигурност, на втория – нормални и само продукти от третия и четвъртия клас осигуряват наистина сериозна защита.