Системата за сигурност ще осигури защита на живота на хората и безопасността на собствеността. И ако по-рано за тези цели бяха използвани мощни брави, бронирани врати, то днес, с развитието на иновативни технологии, може да се осигури защита на собствеността чрез инсталиране на различни съвременни системи за сигурност.

Въпреки това, всички те са предназначени да реализират основната цел: Защита на помещенията от кражби и други опасни ситуации, както и защита на самия човек от действията на нарушителите.

За внимателен и качествен мониторинг на ситуацията в обекта, както и за своевременни решения, е необходима програма, която ви позволява да извършите всички тези операции възможно най-скоро. Като такава програма се използват интелигентни системи за сигурност, които контролират всички сензори и инструменти и по-скоро бързо вземат самостоятелни решения.

Трябва да се отбележи, че в присъствието на човек не е необходимо, тъй като целият необходим алгоритъм на действията е вграден в механизма за контрол, а системата извършва автономно управление. Принципът на работа и възможностите на програмите за управление Интелигентните системи за сигурност най-често са вградени в елементите на програмите за видеонаблюдение и контрол на сигурността и противопожарната защита на съоръжението.

Принципът на действие на повечето системи се състои в подаване на специален алгоритъм за действие за конкретно приложима ситуация.

Алгоритъмът за управление се въвежда в специален контролер, който най-често се вгражда в съществуваща схема. Използването на интелигентни елементи в комплекса за управление ви позволява да вземате съвместни решения със съществуваща система за защита, която няколко пъти увеличава ефективността на охранителния комплекс.

Интелектът се различава от обикновените програми с това, че има цял набор от свойства, които не са присъщи на простите елементи за сигурност.

Сред основните характеристики са:

  • Моментално вземане на решения;
  • Цялостна проверка на приетите сигнали с функция за вторично потвърждение;
  • Определяне на нестандартна ситуация по поведението на субектите;
  • Събиране на статистически данни и създаване на отчети;
  • Разпознаване на лица и предмети.

Обхват на интелектуалните програми

Програмите за интелект се използват, когато за операторите е много трудно да следят ситуацията. Такива обекти на защита включват: Летища, ЖП гари, автогари, развлекателни съоръжения, образователни организации.

Поради голямата тълпа от хора, служителят по сигурността не винаги е в състояние да определи нестандартна ситуация, а чантата, незабелязана от никого, може да се окаже сложно бомба. Затова в такива случаи се прилагат интелигентни механизми за контрол, които проследяват фиксираните обекти и предават информация на контролния панел.

Въвеждането на интелигентни програми ви позволява да избегнете произшествия и инциденти, дължащи се на своевременни сензори, свързани със системата.

Използването на интелигентни схеми може да намали заетостта на персонала по сигурността и да подобри не само външната сигурност, но и качеството на услугата и движението. Служители използват интелигентни програми за идентифициране на задръствания и инциденти по всички централни улици на града, което спомага за намаляване на натоварването на най-опасните зони. Това ви позволява да предотвратите прости официални превозни средства и да увеличите скоростта на доставка на жертвите до болницата или специалисти на мястото на събитието.