brava-razstoyanie-1Терминът средно разстояние се прилага за врезни брави с дръжка, в повечето случаи цилиндър – те се използват както при блиндирани, така и при интериорни врати, за разлика от лостовия тип, те се срещат сравнително рядко. Централното разстояние на ключалката на вратата се измерва в милиметри и се отнася до най-важните характеристики, които трябва да бъдат посочени в паспорта или чертежа на ключалката.

Централното разстояние на врезната брава, заедно със задната част, е един от основните термини, които трябва да се вземат предвид при избора и особено при подмяната на старата брава с нова. Разликата в средното разстояние може да доведе до невъзможност да се използва новата ключалка или да се наложи значителна промяна на крилото на вратата.

Централно разстояние на врезната брава

За цилиндрова брава централното разстояние е разстоянието от центъра на дръжката до центъра на въртящата се част на цилиндровия механизъм.

Централното разстояние на ключалката на лоста се измерва от центъра на дръжката до центъра на отвора за ключ в ключалката.

Комбинираните врезни брави могат да имат две средни разстояния – едното в частта на лоста, другото в частта на цилиндъра, като и двете могат да имат различни стойности.

brava-razstoyanie-2Закупуването на брава с разстояние, което се различава от стария модел, може да доведе до проблеми – дори ако общите размери на ключалката и монтажните отвори съвпадат, оста на дръжката или цилиндърът може да не щракнат на мястото си. Ще трябва да се направят нови дупки или да се увеличат старите, като се регулират до централното разстояние на новата ключалка и се изреже крилото на вратата. Може да се наложи да направите някои промени в частта на замъка.

Малко вероятно е такава допълнителна работа да достави удоволствие, следователно, дори ако в паспорта на ключалката няма чертеж (което периодично се случва при евтините варианти), тогава размерите на централното разстояние (и задната част) трябва да се провери още при закупуване.

При смяна на цилиндрова брава, освен средното разстояние, трябва да се вземат предвид и размерите на цилиндъра, който ще се монтира. След всичко до тук, ще получите представа за симетрията на цилиндровите механизми и техниката на измерване.