контрол-на-достъпаАлармени сензори (детектори) са устройства, които разпознават и генерират аларми.

Контролният блок (контролен панел) разпознава тези сигнали и включва предупредително оборудване, например звукова сирена или предава информация за алармата в контролното помещение.

В някои случаи аларменото съобщение може да бъде предадено чрез клетъчна (GSM) комуникация до личния телефонен номер на собственика или телефоните на доверени хора. Понастоящем GSM сигналите се превръщат във все по-популярно решение в апартаменти и индивидуални къщи поради ограничения достъп до централни услуги за сигурност и непрекъснатото подобряване на качеството на мобилните комуникации. Има много категории, видове и дизайни на алармени сензори. Ето основните.

Детектори за сигурност (движения, звук, магнитоконтакт)

Сензорът за счупване на стъкло се задейства от звука на счупване на стъкло. Той анализира честотния обхват и може да различи звуците от чупене на различни видове стъкло (обикновени, подсилени, стъклени). Широко използван във всички видове помещения.

Пожароизвестители (дим, топлина, пламък, газ)

Аварийни детектори (изтичане на вода, изтичане на газ, влажност, температура)

Сензор за движение на детектор за дим

Алармените сензори се свързват към управляващото устройство с помощта на проводници и помощни елементи, образуващи алармен контур, чрез който сензорите се захранват и се следи състоянието им. В една схема могат да бъдат включени няколко датчика от един и същи тип.

В случаите, когато окабеляването е трудно или невъзможно, съществува възможност за използване на безжични сензори за аларма. Батериите в тези сензори са проектирани за 1-2 години в зависимост от качеството на сигнала и честотата на управление.

Невидимият контролен блок за заключване с функции Lock-IQ ви позволява да свързвате кабелите на пожароизвестителните и аварийните сензори, работещи денонощно, и кабела на сензора за сигурност, който се активира, когато излизате от помещението. За работа с безжични сензори към модула за заключване е свързан радио модул, който е в състояние да наблюдава до 48 безжични алармени сензора в радиус от 300 м. В случай на аларма, управляващото устройство предава алармен сигнал чрез свързания мобилен телефон или GSM модул до личния телефон на собственика.

Имайте предвид, че системите, базирани на сигнали за GSM, не могат да бъдат пълна система за сигурност и пожароизвестяване, както не спазват напълно строгите стандарти и изисквания за пожарна безопасност. Например, може да възникне ситуация, при която аларменото съобщение може да не бъде получено, ако GSM мрежата не успее. По този начин такива системи не могат да се използват като заместител на пожароизвестителни системи в съоръжения, които са обект на такива изисквания, но използването на GSM системи за предупреждение в частния сектор е оправдано и значително намалява рисковете, свързани с безопасността на собствеността на гражданите.