key

При съвременните ключалки на вратите е възможно да се прекодира механизмът, ако е необходимо. Тази функция значително опростява работата на ключалката, като същевременно увеличава нейните защитни характеристики.

Процесът на прекодиране на механизма има свои собствени нюанси и тънкости, процедурата трябва да се повери на квалифицираните специалисти – ключари, които имат необходимите знания и опит. Работата с ключалката няма да отнеме много от време, ако се прави от професионалист.

Методи за прекодиране на брави на врати

Работен алгоритъм

Прекодирането на ключалката изисква ключаря да следва точния процес на процедурата.

Процесът на прекодиране на механизма започва с проучване на ключалката: вида, структура, фабрични инструкции, ако има такива. След това трябва да подготви необходимите инструменти и устройства.

Като правило, заедно с ключалките, които осигуряват повторно криптиране, комплектът съдържа и необходимите инструменти – ключове за сглобяване и прекодиране.

Ако няма такива, ключарят самостоятелно избира необходимите инструменти.

Кога се изисква прекодиране?

Промяната на кода на заключващия механизъм е необходима в няколко случая:

  • Ако всички налични дублиращи се ключове са изгубени;
  • За подобряване на защитните функции на механизма след много години работа;
  • При преместване или смяна на собственост;
  • При довършване на ремонт или друга дейност, когато ключовете на апартамента са били във външни лица;
  • Когато се опитвате да разбиете ключалката с взлом.

Особености при прекодиране

Може да се осигури прекодиране на заключващия механизъм за метални брави, електронни, лостови и цилиндрични модели.

При промяна на кода е необходимо ясно да се извърши всеки етап от работата, като се вземат предвид особеностите на самия механизъм – това ще помогне да се избегнат допълнителни неизправности в работата на ключалката и вратата.

Всички операции трябва да се извършват при достатъчно осветление, за да се избегнат грешки, промяната на кода трябва да се извърши от един ключар. След приключване на прекодирането на ключалката на входната желязна врата е необходимо да проверите механизма, за да се уверите, че работи.

Етапи на прекодиране

Процесът на повторно кодиране се извършва на няколко етапа:

  • Работата с ключалката започва, когато предната врата е отворена, когато всички заключващи болтове са извадени;
  • Механизмът се отваря със стар монтажен ключ;
  • След това на ключалката се поставя код, завърта се докрай в затворено и отворено положение, след което се изважда;
  • С помощта на работещо копие на ключа се проверява работата на механизма от външната и вътрешната страна на вратата;
  • В края на прекодирането трябва да се изключи функционалността на стария ключ – той не трябва да задейства заключването.