Училищните площи са място, където децата прекарват значителна част от времето си всеки ден. Те посещават часове, посещават кръжоци за развитие или просто прекарват свободното си време в училищния двор. Следователно сигурността на територията на училището е важно условие за безопасността на учениците, учителите и посетителите.

Как да подобрим условията за безопасност в училище?

Осигуряването на безопасност е цял набор от мерки: свързани с информиране, обучение на учители и ученици;

Прилагането на превантивни мерки – ограничаване на времето за посещение за външни лица, организиране на контрол на достъпа, наемане на специално обучен персонал (охрана, пазачи);

Наличие на оборудване за техническа безопасност (организиране на системи за предупреждение при извънредна ситуация, поставяне на пожарогасителна техника, монтиране на системи за контрол на достъпа и системи за видеонаблюдение);

Монтаж и поддръжка на основните защитни механизми на сградата – врати и заключващи системи.

Монтаж и поддръжка на врати и брави в училището

Надеждните входни и интериорни врати са незаменим елемент на всяка институция, включително и на тази. С тяхна помощ достъпът до помещенията е ограничен, неприкосновеността и безопасността на училищното и личното имущество е осигурена.

Издръжливостта на вратите осигуряват поддържане имиджа на училището, допринасят за формирането и запазването на външния вид и дизайн на училището.

Когато конструкцията на вратите е в изправност и изпълнява защитните си функции, но платното й е повредено или неизползваемо обадете се на професионалистите ключари, които ще направят най-доброто за вратата. Ако вратата има структурни дефекти: изкривявания, хлабаво прилепване, лоша звукоизолация и др. Такива неизправности се отстраняват чрез ремонт на метална врата с участието на професионален майстор – ключар.

Второто условие за сигурността на училището е правилната работа на заключващите устройства. Охраната на училищната територия предвижда задължително монтаж на брави на входните врати. Такава мярка е необходима, за да се предотврати влизането на неупълномощени лица в сградата. Важно е да знаете, че в случаите, когато влизат ремонтни екипи, почистващи фирми и работят в училищната зона, които имат собствени дублиращи ключове, в края на дейността си е важно да се ограничи техният достъп до сграда, а това изисква подмяна на ключалката в желязната врата или прекодиране.