kameriСистемата за видеонаблюдение, в зависимост от качеството и разстоянието, ще ви позволи да видите кой се приближава (човек или кола). Ако видеонаблюдението е достатъчно качествено, ще можете да различите лицата и да идентифицирате марката и номера на автомобила.

Надеждни видео камери

Външните видеокамери са много подходящи за да осигуряват добра производителност на ниска цена. HUNT произвеждат висококачествени мрежови видеорекордери, както и широка гама от вътрешна, вандалска защита, ротационни, безжични WiFi камери.

Сега вашият „гост“ доближава границата на обекта, най-важната линия на защита за вашия дом трябва да бъде оборудвана с инженерни средства за защита (ограда, бодлива тел и др.) и технически средства за защита на периметъра. Тези средства трябва да представляват система, която ще дава алармен сигнал при преминаване (или при опит за преминаване) на границата. Периметърът на съоръжението е най-доброто място за ранно откриване на проникване.

Системи за охрана на периметъра

Ссистема за периметърна сигурност е проектирана за различни зони и се основава на различни физически принципи. Ако например от едната страна обектът е ограден с тухлена ограда, която има порти, от другите две е оградена с верижка или профилирана настилка или заварена мрежа, а от задната страна обектът отива директно в гората, или към езерото, или към океана, тогава всеки участък от периметъра трябва да бъде защитен по свой собствен начин!

Инфрачервени бариери може да проектират, и да поддържат всяка произволно сложна система за защита на периметъра, оптимално интегрирана във вашата система за сигурност и комфорт.

Най-често срещаният тип защита на периметъра на обекта е детектор за активен инфрачервен лъч. Те осигуряват много висока вероятност за откриване и ниско ниво на фалшиви аларми, когато се следват прости правила, например липса на люлеещи се клони по пътя на лъчите . Тук можем да предложим оборудване FOCUS.

FOCUS се счита за световен лидер в проектирането и производството на инфрачервени детектори за системи за сигурност. Фирмата предлага широка гама от модели за външен монтаж по периметрите и локалните зони на територията на обекти. Заводите на FOCUS произвеждат оборудване, което се продава по целия свят под най-известните марки.

Друг вариант за охрана на периметъра на обекта са периметровите охранителни системи с кабел.

От системите на такъв принципи на действие се използват сензори за защита на периметрите, които представляват кабел, който е прикрепен, например, към оградна мрежа. Когато се опитате да се изкачите или да облегнете стълба или да прережете проводник, напрежението на сензорния кабел се променя и кабелът вибрира. Една от най-модерните системи е системата Multisensor – система за охрана на периметъра с вибрации със сензорен кабел, разработена и произведена от G-Max Security (Galdor-Secotec) (Израел).

Системата е предназначена за използване при следните видове огради:

  • телена мрежа тип „верижна връзка“;
  • фина заварена мрежа;
  • бодлива тел или прегради за режеща лента.