Цената на ключарските услуги варира значително, в зависимост от типа на услугата от която се нуждаете, както и от сложността и нужното време за изпълнение. Някои често срещани фактори, които могат да повлияят на цената, включват вида на ключалката, която се монтира или ремонтира, времето на деня или нощта, в което се нуждаете от обслужване, и разстоянието, което ключарят трябва да измине, за да стигне до вас.